2020

Afscheid Hans Snijders

1024 688 Novavita

Hans Snijders

Vanmorgen hebben we het boekwerk “Een Pluim voor Hans” aangeboden aan de vertrekkende voorzitter van het College van Bestuur, Hans Snijders. Vorige maand hebben jullie allemaal een mailtje ontvangen, waarin we jullie vroegen een schriftelijke pluim te schrijven. Bijna 50 leden hebben hier gehoor aan gegeven en ieder heeft dat op zijn of haar eigen manier gedaan: van een enkele zin tot haast een novelle. Dat geeft een zeer gevarieerde inhoud. Alle bijdragen zijn door Barbara Martens verwerkt tot een pluimpagina per persoon en dat in allerlei verschillende kleuren. Al met al levert dat een fraai ogend boekwerk op.

Vanochtend om 11 uur zijn we door Hans ontvangen op het Bestuursbureau en tot onze verrassing was ook de nieuwe voorzitter aanwezig: Florus Roelofsen. In het introductierondje krijgen Barbara en ik voldoende ruimte om niet alleen onszelf voor te stellen, maar ook Novavita uitgebreid voor het voetlicht te brengen. Vervolgens stelt Florus zichzelf voor: hij presenteert zich als een gedreven m.b.o.-man die ruime ervaring in ons type onderwijs in Amsterdam en Leiden heeft opgedaan. Hij noemt het uniek dat er binnen ons College zo’n florerende club van oudgedienden bestaat. Ook zegt hij toe dat we op een verdere samenwerking kunnen rekenen.

Huub memoreert dat Hans lang en vaak intensief met veel leden van Novavita heeft samengewerkt en dat hij mede aan de wieg van Novavita heeft gestaan. Vandaar dat we graag iets bij zijn afscheid willen aanbieden en dat dat een pluimenboek is geworden. Vervolgens biedt Barbara het boekwerk aan.

Hans bladert het vluchtig door (uitgebreid lezen komt wel op een later tijdstip) en zegt het prachtig te vinden. Het doet hem goed dat zo velen iets voor hem gedaan hebben. Jammer dat in deze Coronatijd er geen groots afscheid georganiseerd kan worden, maar Hans heeft dezer dagen vele kleine (vaak online) afscheidsmomenten en het voelt goed dat Novavita daarbij aan kon schuiven.

Huub Oostendorp

 

 

De Vijfhoek door andere ogen

483 593 Novavita

DE VIJFHOEK DOOR ANDERE OGEN

In september 2016 heeft een groep leden van Novavita onder leiding van een gids een wandeling gemaakt door de Vijfhoek in Haarlem (zie https://www.novavita.nu/wandeling-vijfhoek-haarlem/ ).

We waren toen al onder de indruk van de prachtige verhalen van onze gids Jan Hoving. En wat is er nu gebeurd? Jan Hoving heeft samen met de schrijver Hans Smit een boek gemaakt waar veel verhalen, die hij toen vertelde,  in terugkomen. Jan bezit een ongelooflijke kennis van de geschiedenis van dit stuk van de stad en daarnaast kent hij talloze vermakelijke anekdotes. Deze mix tref je ook in het boek aan. Daarnaast heeft de schrijver Hans Smit een zestal verhalen verzonnen over bekende personen die in de Vijfhoek gewoond hebben.  Zo is het boek ook ingedeeld: 6 episodes- 6 eeuwen (van 1400 tot 2000) met de sociaal-economische ontwikkeling en 6 verhalen van mensen die in die perioden in dit stadsdeel geleefd hebben. Zo wordt de geschiedenis aan de hand van de menselijke verhalen inzichtelijk gemaakt. De combinatie van feiten, anekdoten en fictie heeft een bijzonder goed leesbaar boek opgeleverd.

Omdat op de kaft van het gebonden boek een foto (die ik gemaakt heb) van onze rondleiding in de Vijfhoek is gebruikt, kreeg ik van Jan een gratis exemplaar. Ik heb het in twee middagen met erg veel plezier gelezen.

Het leesgenot wordt nog vergroot omdat er een grote uitvouwkaart in het boek is opgenomen. Hierdoor is het mogelijk om alle gebeurtenissen op de verschillende locaties (en straten)  in de wijk terug te vinden. Een prima idee om zo’n plattegrond erbij te voegen.

Het boek is eigenlijk een must voor iedere Haarlemmer en voor iedereen die Haarlem een warm hart toedraagt. En voor de prijs hoef je het niet te laten. Want waar vind je nog een schitterend gebonden boek voor € 14,95?

Je kunt het boek bestellen via de website:  http://www.wandelingdoordevijfhoek.nl/

Doen!!!!

 

Huub Oostendorp

 

Nieuwbouw Zijlweg

1024 768 Novavita

Nu we al maanden geen activiteiten kunnen organiseren, is het wellicht leuk om iets over de nieuwbouw op de Zijlweg op onze website op te nemen.  Onderstaand bericht staat momenteel op de website van het Nova College. Het ligt in de bedoeling om onze jaarvergadering op 20 oktober op de Zijlweg te organiseren en uiteraard willen we dan een rondleiding door de beide nieuwe gebouwen aanbieden. Dus is het leuk om nu alvast een eerste indruk te krijgen. Op de fotopagina staan een paar foto’s die ikzelf genomen heb.

Op You Tube vind je nog een filmpje over de nieuwbouw: https://youtu.be/cmY6UndLcP8  Locatiedirecteur Annemieke van Ede leidt je rond in het gebouw.

Huub Oostendorp

 

DE NIEUWBOUW VAN HET NOVA COLLEGE OP DE ZIJLWEG IN HAARLEM OPGELEVERD

De nieuwbouw ontworpen door Paul de Ruiter Architects op de Nova Campus Haarlem aan de Zijlweg is woensdag 27 mei feestelijk opgeleverd. Hans Snijders, voorzitter College van Bestuur, ondertekende het procesverbaal van de oplevering met Rob Sneeboer, directeur van de HBB Groep, en Piet de Geus, directeur van De Geus Bouw.NIWBO

De partijen zijn zeer tevreden over de samenwerking en over hoe voorspoedig het proces is verlopen. ‘Ondanks de paar laatste aanpassingen en de coronacrisis zijn de twee gebouwen met minimale vertraging opgeleverd en hebben we twee prachtige, duurzame gebouwen voor het Nova College neergezet,’ zegt Ruben van Droffelaar van projectmanager Res&Smit.

Collegevoorzitter Hans Snijders over de motivatie om een duurzame school te bouwen: ‘Mijn belangrijkste drive is de jeugd van nu. Jongeren hebben de toekomst, zij moeten straks ook nog prettig kunnen wonen en leven. Dan helpt het enorm als we de klimaatdoelstellingen halen en nadenken over ons energieverbruik, ook met onze schoolgebouwen. Daar kritischer op zijn zou onze tweede, of misschien wel eerste natuur moeten zijn. Wij zijn niets zonder bomen, vogels en alles wat daarbij hoort.’

Paul de Ruiter Architects ontwierp voor de vestiging Nova College Haarlem een aantrekkelijke groene campus met duurzaam en energieneutraal onderwijsgebouw (Care), paviljoen (De Mug) en een nieuwe, door groen omzoomde fietsenstalling. In het nieuwe Care gebouw op de campus komen de opleidingen Zorg en Welzijn, die nu op Planetenlaan en de Schoterstraat in Haarlem zijn gehuisvest. De Mug is centraal gelegen op het campusterrein en vormt hiermee het hart van de nieuwe campus. Het is een plek waar zowel gestudeerd en gewerkt kan worden maar zeker ook functioneert als ontmoetingsplek voor ontspanning.

Overal zijn natuurlijke materialen toegepast. Naast circulariteit speelde een aangenaam en gezond binnenklimaat een even grote rol bij het ontwerp van het nieuwe onderwijsgebouw. Met behulp van hybride klimaateilanden en te openen ramen is tevens een uitstekende luchtkwaliteit gecreëerd. Het energieneutrale onderwijsgebouw behoort tot de Frisse Scholen (Klasse B).

 

Rondleiding expositie “Vitaal Wonen”

1024 768 Novavita

Ons Novavitalid Anky Franken werkt als vrijwilliger bij het ABC Architectuurcentrum in Haarlem. Zij maakt ons attent op een bijzondere tentoonstelling in dit centrum, namelijk de woningen van en het denken over de huisvesting van de ouderen in de samenleving. Na de ontvangst met een kopje koffie/thee van een 16-tal belangstellenden verzorgt Anky zelf de rondleiding.

In vier zalen wordt een overzicht gegeven van de huisvesting door de eeuwen heen. Eerst de tijd dat kerken en welgestelden de zorg voor armlastige ouderen op zich namen. Dat leverde o.a. de bekende hofjes op, die we nu zo graag bezoeken.

Vervolgens de tijd dat de verzorgingsstaat voor de ouderen zorg droeg en talloze bejaardenhuizen uit de grond gestampt werden. Prachtig is de fotowand, bestaande uit ansichtkaarten, die een gigantische hoeveelheid –op elkaar lijkende- bejaardenhuizen laat zien.

Dan de huidige tijd, waarin de bejaarden huizen massaal zijn afgebroken en het streven er nu op gericht is de ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. En dan zie je dat ouderen zelf initiatieven ontplooien om de voor hun eigen huisvesting te zorgen met als bekende voorbeeld de zogenaamde “knarrenhoven”.

In de laatste zaal komen de toekomstverwachtingen aan bod. Verschillende ideeën van architecten –veelal toch weer gericht op samenwonen van ouderen- kun je hier zien.

 

Het is een leuk en leerzaam overzicht van de verschillende woonvormen voor ouderen tot nu toe. En eerlijk is eerlijk: het heeft me wel aan het denken gezet. Want nu ben ik nog fit, maar wat gebeurt er als ik straks (nog) ouder wordt en wellicht niet zomaar zelfstandig kan blijven wonen. Een problematiek die natuurlijk voor ons allemaal geldt. Dan is het leerzaam te ervaren welke ontwikkelingen op het gebied van huisvesting voor ouderen zich momenteel voltrekken. Wie weet, is het ooit nodig daarop in te haken.

Hoewel, vrijwel alle initiatieven laten zien dat ouderen elkaar weer opzoeken om samen te wonen. Maar dan worden ze gezamenlijk ouder en hulpbehoevender. Het idee dat ouderen en jongeren bij elkaar wonen, zoals vroeger in een Grootfamilie, waarin leden van drie generaties onder één dak wonen, kom je helaas niet of nauwelijks meer tegen. Terwijl daar toch veel voordeel voor allen uit te halen valt. Helaas, het tijdsgewricht is te individualistisch ingesteld.

Anky, het was een boeiende en leezame rondleiding; bedankt!

 

Huub Oostendorp

 

 

 

 

Rondleiding Paviljoen Welgelegen

1024 715 Novavita

Op bezoek bij Paviljoen Welgelegen

10 februari 2020

Dit prachtige gebouw ligt aan de rand van de Haarlemmerhout vlakbij centrum Haarlem. Ongeveer 40 Nova Vita leden bezochten het paviljoen op 10 februari.  Het was voor de tweede keer dat Nova Vita leden het gebouw konden bezoeken.

Annelies Homburg (Nova Vita lid) en Joke Erkens- van Oostenbrugge leidden ons rond. En hoe!                                                                                              Wat hebben we genoten: van hun inspirerende rondleiding, het imponerende gebouw, de mooie kunstwerken – waaronder heel veel mooie lampen-, de mooie vloeren, de historische vertrekken en de drie bijzondere kleine musea, waaronder de Willemijntjeskamer en de slaapkamer van Lodewijk Napoleon.

Geschiedenis Paviljoen Welgelegen

Bankier en kunstliefhebber Henry Hope (1735-1811) liet de buitenplaats Welgelegen aan het eind van de 18e eeuw bouwen. Vanaf 1808 echter had het gebouw verschillende andere bewoners en functies.

1785-1792: ‘Tempel van de kunsten’

Henry Hope liet de buitenplaats Welgelegen bouwen om er zijn kunstcollectie in onder te brengen. In 3 grote museumzalen was een indrukwekkende collectie schilderijen te zien. Er hingen werken van Italiaanse, Vlaamse, Hollandse en Engelse meesters uit de 16e, 17e en 18e eeuw. Hope gebruikte Welgelegen vanaf 1789 als buitenhuis waar hij vooraanstaande gasten en zakenrelaties ontving.

1808: Verkocht aan Napoleon: ‘mon pavillon’ 

Het gebouw was van 1794 tot 1808 onbewoond nadat Hope in 1794 naar Engeland vertrok, op de vlucht voor de Franse revolutie. In 1808 verkocht de zoon van Henry Hope het buitenhuis voor ƒ 300.000,- aan Lodewijk Napoleon, koning van Holland en broer van de Franse keizer. Lodewijk Napoleon noemde het gebouw liefkozend ‘mon pavillon’. Vanaf dat moment spreekt men over Paviljoen Welgelegen.

1813: Buitenverblijf Wilhelmina van Pruisen

Koning Lodewijk deed in 1810 afstand van de troon en verliet ons land. De troonsafstand werd in Paviljoen Welgelegen getekend. Zijn broer, Napoléon Bonaparte, bestempelde het Palais Royal als Frans staatseigendom. Bij de overgave in 1813 werd het Nederlands staateigendom. Koning Willem I gaf het gebouw in gebruik aan zijn moeder, prinses Wilhelmina van Pruisen (‘Willemijntje’). Zij gebruikte het als zomerverblijf tot haar dood in 1820.

1820-1930: Museum

Nadat het gebouw enige jaren had leeggestaan, besloot Koning Willem I in 1828 dat het een museum werd. Eerst werd het ingericht als Rijksmuseum voor Levende Nederlandse Meesters. In 1885 werd de kunst overgebracht naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Vervolgens kreeg Paviljoen Welgelegen de functie van Geologisch Museum, Koloniaal Museum, Kunstnijverheidsmuseum en Fotografisch Museum.

1930: Provinciehuis Noord-Holland

Sinds 1930 werkt het bestuur van de provincie Noord-Holland vanuit Paviljoen Welgelegen. Het pand verkeerde destijds in slechte staat. De Rijksbouwmeester liet het pand verbouwen en maakte er een kantoorpand van. Alle gemeenten in Noord-Holland droegen bij aan de inrichting. Veel geschenken zijn nog in het paviljoen te zien.

2007: Paviljoen Welgelegen wordt gerestaureerd door architect Bouwstra. Het gebouw heeft zijn oorspronkelijke uiterlijk weer terug met inbegrip van de oude daklantaarns.

Waar praatten de Nova Vitaleden na afloop over? : de prachtige kleuren van de diverse vertrekken, de kroonluchter van glaskunstenaar Bert ven Loo, de kroonluchter van Jan Eisenloeffel en niet te vergeten de “Droomluchters” van de Haarlemse kunstenaar Michel van  Overbeeke.

We hebben in kleine groepjes nog wat nagepraat in de entreehal met de twee grote bronzen beelden. De lift doet wat eigentijds aan, maar de aandacht wordt snel getrokken naar het monumentale trappenhuis met de grote schilderijen. Deze werken waren te groot om destijds mee te nemen uit de Hope collectie, gelukkig maar…..

Een middag, die ik niet snel zal vergeten!                                                                                                                               Dank je wel Annelies en Joke, het was weer een “Droommiddag

Barbara Martens

 

Lezing Loek van Straaten

1024 768 Novavita

Lezing Loek van Straaten

27 januari 2020

In mijn introductie zei ik al: het begint epidemische vormen aan te nemen. Want weer heeft een oud-collega een boek geschreven.  Ook dit keer weer een docent geschiedenis aan het v.a.v.o.  van het Nova College. Loek van Straaten heeft een bijzonder boek geschreven; het is een soort reisjournaal en het boek is getiteld: “Ken je me Land”.  Natuurlijk refereert de titel aan het onderwerp: Kennemerland. Maar het is ook een knipoog naar de spelling van hedendaagse leerlingen, zoals uit het voorwoord blijkt: “Ik weet dat de titel zou moeten zijn: ken je mijn land? Jarenlange blootstelling aan de taalvaardigheid van mijn leerlingen bracht mij tot deze schrijfwijze. Leerlingen schrijven: me boek, me jas, me vader, ect”

Ruim twintig leden van Novavita zijn op de lezing  -wederom in een klaslokaal op onze vestiging op de Zijlweg- afgekomen. En ze hebben een leuke middag achter de rug.

Loek heeft de streek waar hij geboren en getogen is op een bijzondere manier in kaart gebracht. Hij heeft op talloze uitstapjes in Kennemerland  geschiedenis, wetenswaardigheden, verhalen, natuur, cultuur verzameld en in verhalen ondergebracht. Het boek is dus geen doorwrochte geschiedenis van Kennemerland, maar een luchtige en vaak amusante beschrijving van deze streek. De verhalen staan bol van weetjes,  geschiedkundige feiten, overpeinzingen, beschouwingen, gelardeerd met persoonlijke opvattingen.. Daarnaast heeft hij zijn boek verluchtigd met talloze eigenhandig gemaakte pen- en krijttekeningen.

De lezing, waarbij het voor Loek de kunst was, om niet teveel van de inhoud van het boek prijs te geven, werd gegeven aan de hand van die tekeningen. Ze illustreren de reis  in het boek van het noordpuntje van Kennemerland Camperduin langs de kust naar beden tot Bennebroek en dan meer oostwaarts terug over Halfweg naar Alkmaar.  En al die plaatsen en dorpen onderweg krijgen een hoofdstuk in het boek.  De slothoofdstukken bestaan nog uit een aantal specifieke –niet plaatsgebonden- wetenswaardigheden over Kennemerland, zoals een beschrijving van alle oorlogen en strubbelingen die deze streek gekend heeft.

Nu is het schrijven van een boek een ding, maar er over vertellen een tweede.  Gaat het eerst hem goed af, ook het tweede lukt uitstekend. Loek boeit het gezelschap met luchtige verhalen  die sterke overeenkomsten vertonen met de verhalen in het boek. Ikzelf heb het boek nu voor de helft gelezen en ik moet zeggen het is zeer de moeite waard. Het is geen boek dat je in één adem uitleest; de verhalen zijn meer snoepjes waarvan je er van tijd tot tijd één tot je neemt.  Maar ik kan je garanderen dat het lekkere snoepjes zijn.  Bovendien steek je zeker wat nieuws op van de streek waarin je zelf woont. Wellicht zet het je zelfs aan om in de voetsporten van Loek te treden en in komende lente en zomer ons gevarieerde en prachtige  Kennemerland ook nader te verkennen.

Na afloop konden we natuurlijk Loek’s boek kopen. Velen van ons hebben dat gedaan. Dat kunnen jullie trouwens ook. Het is via Internet overal te bestellen (bv. bij Bol.com) en het boek kost € 20,99

Oh ja, je kunt ook nog stemmen op het boek van Loek. Hij kan dan binnen de uitgeverij de eerste prijs van populasirste boek winnen. Je stemt via www.boekgoud.nl/stemmen/10263

 

Huub Oostendorp