Monthly Archives :

november 2016

Brand

385 257 Novavita

Na de fusie tot het Nova College brandden op 1 januari 2012 de gebouwen van het voormalige vormingswerk in Velsen Noord af. De panden waren verkocht aan de Gemeente Velsen en het wijkcentrum de Mel was er in gevestigd. Net zoals bij veel leegstaande panden was ook hier brandstichting de oorzaak. Het zijn de gebouwen van het Kennemer Vormingscentrum, directeur Maarten ter Linden en het Vormingscentrum Alfons Ariens met als directeur Dirk Ranzijn.

 

brand-voormalige-vormingscentra-in-velsen-noordoverblijfselen-kvc-velsen-noord-1-1-2012

Sloop IJmond MTS

1024 768 Novavita

ijmond-mts2ijmond-mts3