2021

Noord Zuid lijn

1024 768 Novavita

Het idee voor een excursie rond de noord-Zuidlijn ontstond in 2018 toen we met de metro reisden van het centraal Station naar het Rijksmuseum (de excursie over de architect van deze gebouwen: Cuypers). Kort nadien verkocht een neef van me zijn woning in de Amsterdamse Pijp voor een astronomisch bedrag en een kennis betrok voor veel geld een appartement in ‘booming’ Amsterdam Noord. Beiden refereerden aan de nieuwe metrolijn die voor een geweldige oppepper voor de stad had gezorgd. Zo kwam het idee voor de excursie: de Noord-Zuidlijn en de impact ervan op de stad Amsterdam tot stand. Over de gids voor deze excursie hoefde ik geen twee seconden na te denken: Suzanne Roelofs. We vonden haar al steengoed bij die excursie over Cuypers en toen ik haar benaderde met dit nieuwe idee was ze direct enthousiast. Direct droeg ze bouwstenen aan om de excursie inhoud te geven en toen………… kwam Corona en bleef het idee anderhalf jaar op de plank liggen.

Eindelijk is er nu weer veel mogelijk, zodat we nu de eerste excursie in het hopelijk post-corona tijdperk kunnen houden. Gelukkig blijkt een groot aantal leden, 23 deelnemers in totaal, mee te willen gaan en dus is het op 21 september zover.

Voor mij persoonlijk is het ook nog bijzonder; 46 jaar gelden was ik actief betrokken bij het verzet tegen de eerste metrolijn van Amsterdam tijdens de zogenaamde Nieuwmarktrellen. Bij de aanleg van de eerste lijn wilde men een groot aantal goede woningen (vooral in het Nieuwmarktgebied) slopen om de bouw van de metro mogelijk te maken. Bovendien moest er ook nog een vierbaans autoweg door de Nieuwmarktbuurt komen. Resultaat: er is veel in de historische binnenstad gesloopt, maar verdere metroplannen zijn afgeblazen en de autoweg is er nooit gekomen. Nu bij aanleg van de Noord-Zuidlijn via een tunnelboring een lijn is aangelegd is er nauwelijks verzet geweest of het moest zijn tegen de hoge kosten (later tegen de verzakking van woningen aan de Vijzelgracht). Ik kon dus met onbekommerd gemoed aan de excursie deelnemen.

Om 10.00 uur verzamelen we ons in het Alab gebouw in Amsterdam Noord. Het Alab behoort samen met het Adam gebouw en de voormalige kantine tot de drie overgebleven gebouwen van het voormalige Shellcomplex pal aan de overkant van het IJ achter het Centraal Station. Daar verrijst verder op het terrein, dat Overhoeks genoemd wordt, een complete woonwijk. Tientallen appartementen gebouwen, de een nog fraaier dan de andere, zijn of worden er gebouwd. Suzanne maakt met ons een wandeling door het gebied. En zoals we van haar gewend zijn: ze weet alles van de gebouwen, de architecten, hun inspiratiebronnen, de gebruikte materialen, de hoeveelheid appartementen per gebouw, hun huur- of koopprijs en noem maar op. Heerlijk in het zonnetje wandelen we door het oeverpark (met daarin een iepenaboretum waarin tientallen verschillende soorten iepen staan) langs het IJ , met een fantastisch uitzicht op het water en de stad aan de overzijde, naar het meest iconische gebouw van het gebied: Eye, het filmmuseum. Ik vind het een prachtig gebouw, vanuit iedere hoek ziet het er weer anders uit.

Rond 12.00 uur nemen we de pont naar het C.S. om van daaruit de reis met de metro voort te zetten naar Zuid. Onderweg stappen we uit op station Rokin om een rondje met de roltrappen van beneden naar boven en terug te maken. Waarom? Tussen de roltrappen zijn grote vitrines gemaakt met daarin duizenden archeologische voorwerpen die men tijdens de aanleg van de lijn heeft gevonden.

Omstreeks 12.30 uur komen we aan op Zuid. Wat een drukte!!!! We arriveren tijdens de lunchpauze en duizenden werknemers van de giga-kantoren in het gebied genieten in hun pauze van het mooie weer. We wandelen eerst naar de noordzijde van het station naar het World Trade Centre, dat momenteel drastisch wordt gerenoveerd. Op de begane grond staat een maquette die de ontwikkeling van de Zuidas duidelijk laat zien: de huidige bebouwing en de geplande bouwwerken worden aangegeven en bovendien zie je dat het tracé van de A10 en het spoor ondergronds gaat. Ook het station Zuid gaat ondergronds. Voordat we het gebied verder verkennen krijgen we eerst lunchpauze. Over eetgelegenheden hebben we hier niet te klagen. De zogenaamde plinten van al die hoogbouw zijn volgestouwd met allerlei eetgelegenheden., waar het op deze zonnige dag stampdruk is.

De Zuidas is uitgegroeid tot het internationaal georiënteerd zakendistrict van Amsterdam met spectaculaire hoogbouw. Het gebied ligt ideaal: dicht bij de binnenstad, vlakbij Schiphol, naast het grootste congrescentrum van de stad, de RAI, uitstekende verbindingen, bijvoorbeeld met de havens van Rotterdam en twee grote kenniscentra naast de deur: de Hogeschool van Amsterdam en de Vrije Universiteit.

De bouw van de hoofdkantoren van de ING en de ABN-AMRO (in het contract met de Gemeente Amsterdam is bedongen dat hun toren de hoogste van het gebied moet blijven: over apen op de rots gesproken) vormen de start van een spectaculaire ontwikkeling. Talloze internationale bedrijven zijn hier inmiddels gevestigd. Opvallend is dat de gemeente Amsterdam internationaal gerenommeerde architecten heeft uitgenodigd om een gebouw te realiseren, waarin dan later een bedrijf in gehuisvest wordt. Het gebied is verdeeld in verschillende wijken en wij hebben na de lunchpauze een wandeling gemaakt door het hart van het gebied: de wijken Mahler en Gershwin.

Het ene na het andere spectaculaire gebouw krijgen we te zien. En Suzanne weet over ieder gebouw het een en ander te vertellen. Wie is de architect, wat had de architect voor ogen,, wat inspireerde hem (van de zeilen van een schip tot het silhouet van een passagiersschip, van de Amsterdamse school tot de steentjes van Dudok)? We wandelen eerst door de wijk Mahler, waar alle grote kantoren gevestigd zijn en vervolgens door Gershwin waar de grote woontorens staan. Koopprijzen rond de 10.000 Euro de vierkante meter.

Het meest spectaculaire gebouw bewaart Suzanne voor het laatst. Het gebouw Valley is in aanbouw en ziet er werkelijk futuristisch uit: op elkaar gestapelde en verschuivende blokken, die samen grote woontorens vormen. Deels zijn ze bekleed met glasplaten die de omgeving weerkaatsen. De bedoeling is dat er straks op de balkons hoge beplanting komt, zodat er als het ware een verticaal park ontstaat. Geweldig. Het gebouw was zelfs al op de tekentafel al iconisch, zo bijzonder, dat de gemeente Amsterdam vermoedde dat het een groot speculatieobject zou worden. Vandaar dat de gemeente heeft besloten dat er uitsluitend sociale huurwoningen in komen. En de architect: Heyligers Design, je weet wel van de Markthal in Rotterdam.

Rond 15.45 uur komt er aan deze excursie een einde. Suzanne bedankt en ik weet zeker dat de deelnemers volgend jaar graag weer een keer met je op stap willen gaan. Je gaf zelf al een suggestie: het NDSM-terrein in Amsterdam Noord. Ik ga het proberen op de agenda te krijgen.

 

Huub Oostendorp

 

 

 

Jaarvergadering 2021

1024 768 Novavita

Jaarvergadering 2021

21 oktober 2021

De vorige jaarvergadering, die van 2020, hebben we noodgedwongen overgeslagen. Door de corona-maatregelen is het vorig jaar niet gelukt om in zo’n grote groep bijeen komen. Maar gelukkig is het dit jaar wel mogelijk. De vergadering kunnen we  houden in de Mug. De prachtige multifunctionele ruimte, nieuw gebouwd op het middenterrein van de locatie op de Zijlweg.  En uit de hoge opkomst blijkt wel dat veel mensen het leuk vinden om elkaar weer eens te zien.  Maar liefst 68 leden zijn vandaag aanwezig. Natuurlijk zijn velen gekomen om de nieuwbouw op de Campus Haarlem te bewonderen, maar toch….

Huub Oostendorp heet alle aanwezigen van harte welkom. De oude secretaris (=figuurlijk), Dirk Ranzijn, bespreekt het jaarverslag van 2019 en de nieuwe secretaris, Aad Damiaans, dat van 2020. Huub neemt weer het woord.  Hij neemt afscheid van twee bestuursleden, t.w. Lenie de Fijter en Dirk Ranzijn; de eerste als bestuurlid; de tweede als secretaris. Lof komt hen toe en vooral Dirk krijgt een paar veren in zijn ….. voor zijn uiterst nauwgezette werk op het secretariaat. Vervolgens kondigt Huub het naderende afscheid van het Novavita Bestuur aan van Barbara Martens en van hemzelf. Met klem roept hij mensen op zich kandidaat voor dit bestuur te stellen. Gezocht worden een voorzitter, een penningmeester, een contactpersoon met het College van Bestuur, een websitebeheerder en een coördinator van de verschillende activiteiten. Deze taken kunnen verdeeld zijn over twee of drie personen.

Hierna krijgt de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur, Florus Roelofsen, het woord om ons bij te praten over de stand van zaken in het College. In een uiterst helder betoog zet hij de kansen en uitdagingen van de verschillende locaties uiteen. Nu de Campus Haarlem zijn voltooiing nadert, moet het gedateerde Beverwijk nodig op de schop. Ook Hoofddorp, dat weliswaar nieuwere gebouwen heeft, behoeft een opknapbeurt. Een paar andere punten uit zijn speech: er moet meer concurrentie komen met de omliggende ROC’s om het leerlingenaantal op te krikken. Ook de Nova-cultuur -Florus spreekt van een familieverband- zal wat zakelijker moeten. Tot slot merkt Florus op dat het in zijn bedoeling ligt om de oud-medewerkers van het Nova College nauwer bij het College te betrekken. Hier ligt een mooie taak voor het nieuwe Novavita bestuur om dat verder uit te werken.

Dan is het tijd voor de rondleidingen. Het grote gezelschap wordt in tweeën gesplitst. De ene helft gaat met Jan Verbeek (zeg maar de bouwpastoor) naar het nieuwe gebouw, dat voor zorg en welzijn bestemd is. Het gebouw heeft de naam “Care” gekregen en het is waarlijk een juweel. Niet alleen een mooi gebouw, duurzaam en energiezuinig, maar ook op de inrichting is niet op een dubbeltje gekeken. Rondom me heen hoor ik opmerkingen in de trant van: “weet je nog wel op de Schoterstraat of de semipermanente bouw van de Wenckebach MTS”. Het moet toch voor leerlingen en docenten een genot zijn om hier te mogen leren en werken.

De andere helft gaat met Aad Damiaans (oud-docent bij Economie) mee naar de vernieuwde gedeelten van de oudbouw. Dit gebouw heeft trouwens de naam “Business” ontvangen. Op de 3e en 4e verdieping zijn forse verbouwingen uitgevoerd. Er zijn grote werkruimten gecreëerd  terwijl kleine lokalen, werkplekken e.d. glazen wanden hebben gekregen. Alles ziet er even mooi uit. Bij onze oudere groep docenten hoor je wel opmerkingen: “hoe zou het zijn als je hier les moet geven? Worden de leerlingen niet veel te veel afgeleid door alles wat er om hen heen gebeurt? Maar wellicht dat het went.

Als de gezelschappen terug zijn in de Mug hebben we nog een uurtje om met elkaar bij te praten. Onder het genot van een hapje en een drankje levert dat overal geanimeerde gesprekken op. Het is goed om elkaar weer te zien.

 

 

Fietstocht in en om Haarlem

1024 768 Novavita

Fietstocht in en rond Haarlem
17 augustus 2021

Eindelijk…. eindelijk weer eens een activiteit van Novavita. Bijna een jaar hebben we door de Corona epidemie niets kunnen doen, maar nu wanen we ons , beschermd door de prikken, weer veilig genoeg om met elkaar op stap te gaan. Onze laatste activiteit was in september 2020, een wandeling door de vijfhoek in Haarlem. En nu 11 maanden later staat een rondje op de fiets door Haarlem en omstreken op het programma.
Een klein gezelschap van 10 deelnemers waagt zich onder een loodgrijze hemel aan een tocht van 35,9 km. Startpunt is de locatie aan de Zijlweg. Ik dacht dat het daar nu tijdens de vakantie lekker rustig zou zijn, maar niets is minder waar. Er wordt weer volop gebouwd. Zijn het zorggebouw en de Mug net klaar, is nu de uitbreiding van de horeca-afdeling aan de beurt. De vleugel wordt aan de pleinkant uitgebouwd, zodat de praktijklokalen aanzienlijk groter worden.
De fietstocht is uitgezet door Aad Damiaans en voert ons langs vele bekende en onbekende plekken in de omgeving. Ik dacht dat ik die omgeving behoorlijk goed kende, maar ik blijk een typische knooppunten-fietser te zijn. Die routes voeren ook wel langs de mooiste punten, maar naar nu blijkt, laten die ook veel verborgen pareltjes liggen. Nou, Aad weet ze wel te liggen en heeft ons op sleeptouw genomen om ze te laten zien. In ons gezelschap hebben nog een drietal mensen een gewone fiets (de rest reed met elektrische ondersteuning) en omdat er naast de continue dreiging van regen ook een behoorlijke wind staat, verdienen zij een compliment.

Aad kent Haarlem en zijn omgeving op zijn duimpje. Via allerlei kruip- en sluipwegen leidt hij ons over fietspaden, park- en bospaden en vele binnenwegen rond. Em hij vergist zich niet eenmaal in de route. Het mag toch wel een mirakel heten, dat je op deze tocht van ruim 35 km. slechts twee keer een stoplicht tegen komt. En dat in zo’n stedelijke omgeving. In een ruime lus fietsen we via Overveen, Bloemendaal, Santpoort-Zuid, Spaarndam naar de Zoete Inval voor een koffiepauze (tip: ze serveren daar heerlijke taartjes). Onderweg houden we verschillende malen halt, zodat Aad ons in alle rust het een en ander kan vertellen. Want naast de wegen, kent Aad ook de geschiedenis van Haarlem goed. Leuk om zo geïnformeerd te worden en welkom bij sommigen om weer even op adem te komen.

Helaas begint het na de koffiestop te miezeren en licht te regenen. We steken ons in onze regenkledij en fietsen onvervaard verder. Langs de Ringvaart, de Meerwijkplas, de Molenplas naar het Spaarne en vervolgens met het pontje over en langs het beroemde complex van architect Van Loghem Tuinwijk Zuid. De route voert verder door de Haarlemmerhout naar Aardenhout en via Elswout terug naar het Nova College aan de Zijlweg.
We zijn nu ook verlost van de mythe dat het bij de uitstapjes van Novavita altijd goed weer is. Ditmaal komen we kletsnat, maar voldaan terug op ons uitgangspunt. Blij dat ons eerste post-corona uitstapje zo goed verlopen is en opgelucht dat we heel snel onder een warme douche zullen staan.
Dank je wel Aad!

Huub Oostendorp
.