Over Novavita – de vereniging voor oud-werknemers van het Nova College en haar rechtsvoorgangers.

In 2011 heeft een aantal gepensioneerden -met steun van het College van Bestuur van het Nova College- het initiatief genomen een club te starten om de oud-werknemers contact te laten houden met het Nova College. Jaren immers hebben velen van ons zich met hart en ziel ingezet voor de organisatie en het is vreemd om na de pensionering of het beëindigen van een langdurig dienstverband plotseling alle banden met het Nova te verbreken. Mogelijk blijf je benieuwd naar het reilen en zeilen van de onderwijsorganisatie. Je blijft graag op de hoogte van de vele facetten die zo’n grote organisatie heeft: welke onderwijskundige zaken spelen er; wat zijn de huisvestingsplannen in de nabije toekomst, etc.

Ook je voormalige collega’s vergeet je niet één, twee, drie. Je blijft geïnteresseerd in hun werkzaamheden. Voor welke uitdagingen zien zij zich geplaatst. Wie heeft een jubileum, wie gaat met pensioen of erger: wie is er ernstig ziek of is overleden? Voor velen van ons is de berichtgeving op de bijeenkomsten van  Novavita de enige manier om nog iets van oud-collega’s te horen.

Aan alle nieuw gepensioneerden wordt er een welkomstbrief gestuurd met de uitnodiging lid te worden van de vereniging. Als bestuur streven we ernaar om een maal per jaar een koffiebijeenkomst te organiseren voor aankomende oud personeelsleden. Deze bijeenkomsten zijn er om kennis te laten maken met de vereniging. Aan het lid zijn van de vereniging zijn geen contributiekosten verbonden. Wil je lid worden en heb je geen brief ontvangen, stuur dan een mail met je gegevens naar novavita@novacollege.nl.

Het College van Bestuur is ook betrokken bij het reilen en zeilen van de vereniging. Zij doet dat in woord en gebaar. Jaarlijks praat de voorzitter van het Nova op onze jaarvergadering ons bij over de ontwikkelingen binnen het college. Dan blijkt steeds weer wat voor een dynamische organisatie het Nova College is. Ook steunt het Nova financieel, jaarlijks, de vereniging  Naast dat we gebruik mogen maken van  faciliteiten krijgen we ook een financiële bijdrage per lid.

Onder de leden van Novavita bevindt zich een geweldig potentieel aan kennis, kontakten, vaardigheden en hobby’s. Het is fantastisch dat we een vereniging zijn voor en door leden. Op de jaarlijkse inspiratiebijeenkomst vragen we leden wat voor activiteiten zij leuk vinden. Vaak vragen we als bestuur dan ook om de activiteit mede te organiseren. Dat dit zeer succesvol is, is te zien op onze kalender.

Het College van bestuur ziet ons ook als ambassadeurs van het Nova College. Graag zou, als dat uitkomt, het college ook gebruik willen maken van de diensten van oud-medewerkers. We willen in de nabije toekomst ook oproepen daarvoor plaatsen op onze website.

Struin eens op de website en zie wie de bestuursleden zijn, wat we doen en hoe de organisatie van Novavita vormgegeven is.