– de vereniging voor oud-werknemers van het Nova College en haar rechtsvoorgangers.

In 2011 heeft een aantal gepensioneerden -met steun van het College van Bestuur-  van het Nova College het initiatief genomen een club te starten om de oud-werknemers contact te laten houden met  het College. Jaren immers hebben velen van ons zich met hart en ziel ingezet voor de organisatie en het is vreemd om na de pensionering plotseling alle banden met het College te verbreken. Uiteraard blijf je benieuwd naar het reilen en zeilen van de onderwijsorganisatie. Je blijft graag op de hoogte van de vele facetten die zo’n grote organisatie heeft: welke onderwijskundige zaken spelen er; wat zijn de huisvestingsplannen in de nabije toekomst; hoe wordt de locatiesturing vorm gegeven: gaan de units en het bedrijfsbureau verdwijnen; ontstaan er op de verschillende locaties aparte academies, enzovoorts.

Ook je voormalige collega’s vergeet je niet één, twee, drie. Natuurlijk blijf je geïnteresseerd in hun werkzaamheden. Voor welke uitdagingen zien zij zich geplaatst. Wie heeft een jubileum, wie gaat met pensioen of erger: wie is er ernstig ziek of is overleden? Voor velen van ons is de berichtgeving via Novavita de enige manier om nog iets van oud-collega’s te horen.

Het College van Bestuur heeft van haar kant ook te kennen gegeven dat zij het van belang vindt om de oud-werknemers op de een of andere manier betrokken bij de organisatie te houden. Hans Snijders heeft de oud-werknemers zelfs de ambassadeurs van het Nova College genoemd. Zo is er een breed draagvlak om de club van gepensioneerden bestaansrecht te geven.

Momenteel krijgen alle werknemers die met pensioen gaan een brief, waarin we de mogelijk aangeven om zich op te geven voor Novavita. De collega’s kunnen zelf bepalen of ze in onze club geïnteresseerd zijn of niet. Maar verreweg de meesten geven zich direkt op. Zij willen bij het Nova College betrokken blijven. En zo is Novavita in 4 jaar tijd uitgegroeid tot een club van meer dan 140 leden.

Om eerlijk te zijn: de berichtgeving vanuit het College vlot niet erg. We worden nauwelijks op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen het College. Maar we geven onze pogingen om geregeld een nieuwsbrief voor onze leden te verzorgen niet op. Wel nodigen we onze leden ieder jaar – op uitnodiging van het College van Bestuur- op één van de locaties uit. Het is inmiddels de gewoonte geworden dat één van de leden van het College van Bestuur de nieuwste ontwikkelingen binnen het Nova College in een speech aan ons doorgeeft. Naast het weerzien en bijpraten van de oud-collega’s gebruiken we deze bijeenkomst ook om via een rondleiding de locatie, waar we te gast zijn, te bekijken.

Jaarlijks krijgen we van het College van Bestuur vouchers, waarmee we met forse korting gebruik kunnen maken van faciliteiten die verschillende opleidingen van de organisatie bieden. Dat strekt zich uit van het Nova Restaurant, de Nova salons (gezichtsbehandeling en kappen) tot Nova Fitness. Het is leuk om op deze wijze ook met leerlingen in contact te blijven.

Onder de leden van Novavita bevindt zich een geweldig potentieel aan kennis, kontakten, vaardigheden en hobby’s. Het zou toch fantastisch zijn als we dit voor de andere leden aan zouden kunnen boren. Mensen die een lezing geven over hun hobby, hun reizen, hun specifikieke kennnis; mensen die in staat zijn rondleidingen te geven; mensen die een sportieve happening kunnen en willen organiseren. Heel voorzichtig beginnen deze activiteiten van de grond te komen. Het afgelopen jaar zijn er verschillende excursies geweest o.a. in Haarlem en Amsterdam. En gezien de deelname hieraan, blijken veel leden dit bijzonder op prijs te stellen. Deze website heeft mede als doel om de leden te informeren over de projecten die op stapel staan. Ook hebben we ruimte ingebouwd om verslagen en foto’s van de verschillende activiteiten een plekje te geven.

Natuurlijk is er ook ruimte gecreëerd om de officiële stukken onder te brengen, denk aan het Huishoudelijk Reglement, het rooster van aftreden van de bestuursleden en de jaarverslagen.

Voor alle duidelijkheid nog het volgende: Novita heeft geen juridische grondslag. Het bestuur heeft hier bewust voor gekozen. Vandaar dat termen als vereniging en club door elkaar gebruikt worden. We heffen ook geen contributie, zodoende is er geen financiële drempel om lid te worden. Daar staat tegenover dat we van onze leden een geldelijke bijdragen vragen als ze meedoen aan een activiteit.

Net zoals Novavita in ledental verder zal groeien, moet ook haar website “groeien”. Graag nodig ik iedereen uit die hier een bijdrage aan kan leveren. Want Novavita is er voor de leden, maar is ook van de leden! Dus als je iets voor (de leden van) Novavita kunt doen ……..graag!!!!!