– de vereniging voor oud-werknemers van het Nova College en haar rechtsvoorgangers.

In 2011 heeft een aantal gepensioneerden -met steun van het College van Bestuur-  van het Nova College het initiatief genomen een club te starten om de oud-werknemers contact te laten houden met  het College. Jaren immers hebben velen van ons zich met hart en ziel ingezet voor de organisatie en het is vreemd om na de pensionering plotseling alle banden met het College te verbreken. Uiteraard blijf je benieuwd naar het reilen en zeilen van de onderwijsorganisatie. Je blijft graag op de hoogte van de vele facetten die zo’n grote organisatie heeft: welke onderwijskundige zaken spelen er; wat zijn de huisvestingsplannen in de nabije toekomst; hoe wordt de locatiesturing vorm gegeven: gaan de units en het bedrijfsbureau verdwijnen; ontstaan er op de verschillende locaties aparte academies, enzovoorts.

Ook je voormalige collega’s vergeet je niet één, twee, drie. Natuurlijk blijf je geïnteresseerd in hun werkzaamheden. Voor welke uitdagingen zien zij zich geplaatst. Wie heeft een jubileum, wie gaat met pensioen of erger: wie is er ernstig ziek of is overleden? Voor velen van ons is de berichtgeving via Novavita de enige manier om nog iets van oud-collega’s te horen.

Het College van Bestuur heeft van haar kant ook te kennen gegeven dat zij het van belang vindt om de oud-werknemers op de een of andere manier betrokken bij de organisatie te houden. Hans Snijders heeft de oud-werknemers zelfs de ambassadeurs van het Nova College genoemd. Zo is er een breed draagvlak om de club van gepensioneerden bestaansrecht te geven.

Alle werknemers die met pensioen gaan krijgen een brief, waarin we de mogelijkheid aangeven om lid te worden van Novavita. De collega’s kunnen zelf bepalen of ze in onze club geïnteresseerd zijn of niet. Maar verreweg de meesten geven zich direct op. Zij willen bij het Nova College betrokken blijven. En zo is Novavita uitgegroeid tot een club van meer dan 250 leden.

De contacten van het bestuur met het College zijn goed. We worden als bestuur op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen het College via Nova Portal en vergaderen maandelijks op de Diakenhuisweg.  Tevens krijgt het bestuur alle medewerking bij het uitbouwen van de vereniging. We nodigen we onze leden ieder jaar – op uitnodiging van het College van Bestuur- op één van de locaties uit. Het is inmiddels de gewoonte geworden dat één van de leden van het College van Bestuur de nieuwste ontwikkelingen binnen het Nova College in een speech aan ons doorgeeft.

Onder de leden van Novavita bevindt zich een geweldig potentieel aan kennis, kontakten, vaardigheden en hobby’s. Het is fantastisch dat we hiervan gebruik mogen maken.  Leden die een lezing geven over hun hobby, hun reizen, hun specifieke kennis; leden die rondleidingen  geven; leden die een sportieve happening organiseren wij zijn er erg blij mee. De afgelopen jaren zijn er verschillende excursies geweest en we zien dit alleen maar groeien. En gezien de deelname hieraan, blijken veel leden dit bijzonder op prijs te stellen. Deze website heeft mede als doel om de leden te informeren over de projecten die op stapel staan. Ook hebben we ruimte ingebouwd om verslagen en foto’s van de verschillende activiteiten een plekje te geven.

Natuurlijk is er ook ruimte gecreëerd om de officiële stukken onder te brengen, denk aan het Huishoudelijk Reglement, het rooster van aftreden van de bestuursleden en de jaarverslagen.

Voor alle duidelijkheid nog het volgende: Novavita heeft geen juridische grondslag. Het bestuur heeft hier in het verleden bewust voor gekozen. Vandaar dat termen als vereniging en club door elkaar gebruikt worden. Momenteel is het bestuur bezig om van Novavita een vereniging te maken. We heffen geen contributie, zodoende is er geen financiële drempel om lid te worden. Daar staat tegenover dat we van onze leden een geldelijke bijdragen vragen als leden meedoen aan een activiteit. Fijn is het dat het Nova College Novavita jaarlijks een kleine financiële injectie geeft.