Bestuur

Huub Oostendorp
Voorzitter

Huub Oostendorp, geboren 6 maart 1949 in Tiel.

Mijn hele leven heb ik bij het Nova College en uiteraard bij haar rechtsvoorgangers gewerkt. Ik startte in het onderwijs in 1978 als leraar Nederlandse Taal- en Letterkunde bij de Wenckbach MTS in Beverwijk. 13 Jaar heb ik voor de klas gestaan en kwam daarna van lieverlee meer in het management terecht. Ik werd adjunct-directeur en dat gaf enige deining, omdat een niet-technisch opgeleid persoon leiding aan een technische school moest geven.
In 1994 verhuisde de m.t.s. naar een nieuw gebouw, dat vastgebouwd werd aan de laboraratoriumschool -het Bakhuis Roozeboom Instuut- aan de Laurens Baecklaan. Hier kwam de fusie tot stand tot het IJmond College. In 1997 volgde nog een grootschalige fusie en het Nova College zag het licht.
Binnen het Nova College onstond de scheiding tussen facilaire zaken en onderwijs. Ik kreeg een kans in de facilitaire hoek en werd locatiemanager op de unilocatie Noord. Later Regiomanager Facilitaire Zaken. De laatste jaren van mijn loopbaan werd ik Hoofd Huisvesting op het Bestuursbureau, dat in de laatste twee jaar weer gecombineerd werd met locatiemanager in Beverwijk.
In juni 2011 mocht ik gaan genieten van de vut.

Sonja Fontijn-Diepgrond, geboren 21 augustus 1953 te Den Haag (Scheveningen).

Sinds 1985 ben ik werkzaam in het onderwijs als docent; ik ben gestart bij Instituut Pont en daarna heb ik gewerkt bij het opleidingsinstituut Bessels en Mooij, beide te Haarlem.

In 1991 begon ik bij het Frans Hals college, toen nog de MEAO, als praktijkdocent en BPV-begeleider.
De eerste jaren heb ik, mede door de fusies, gewerkt op de locaties: Briandlaan, Hoofddorp en op de
Duinwijklaan in Beverwijk voor de Unit Economie, opleiding administratie niveau 2,3 en 4.

In 2006 verhuisden we naar de Laurens Baecklaan 25 te Beverwijk. Mijn taken werden: SLB (studieloopbaan begeleider), lid van de sub-examencommissie voor niveau 2, docent diverse vakken waaronder het ECDL, kantoor simulaties, en BPV-begeleiding.

Omdat de pensioenleeftijd de laatste jaren steeds veranderde, heb ik besloten dat het met 66 jaar tijd werd om met pensioen te gaan. Ik kijk terug op een positieve tijd met fijne collega’s en fantastische studenten.

Sonja Fontijn
Secretaris
Dirk Ranzijn
SECRETARIS/DATABEHEERDER

Dirk Ranzijn, geboren in december 1945.

Afgetreden 21 september 2021
Sinds 1 augustus 1971 in dienst bij het Vormingswerk in Velsen Noord. Door de WEB in 1995 moest al het MBO onder één bestuur komen. In 1997 kwam het Nova College. Er kwamen vier sectoren waaronder Dienstverlening en Gezondheidsonderwijs (DGO) Ik werd in 2000 Hoofd Sectorbureau DGO, verantwoordelijk voor alle ondersteunende diensten. Vanaf die tijd verschillende functies: o.a.
Hoofd sector bureau DGO en Economie, Hoofd leerlingen administratie en ESF. Landelijk ESF voorzitter onder de vlag van de BVE-raad en vaste overlegpartner voor ESF met CFI in Den Haag.
In november 2006 met FPU. Daarna tot mei 2007 interim hoofd leerlingen administratie Da Vinci College in Dordrecht. Medeoprichter van Novavita in 2012.
Sinds 1 mei 2007 met echtgenote geëmigreerd naar Frankrijk en wonende in de Charente Maritime.
“Van de ruis naar de rust”

Lenie de Fijter, geboren 10juli 1946

Afgetreden 21 september 2021
Vanuit de P&O wereld ben ik in 1989 in het onderwijs beland, namelijk bij de Sociaal Agogische Opleidingen van Het Frans Hals College. Ik heb daar gewerkt als (praktijk)docent, stagecoördinator en afdelingscoördinator. Bij de vorming van het ROC Nova College kwam er een P&O afdeling en daar wilde ik graag werken en dat lukte. Op die afdeling, nu HRM genaamd, heb ik verschillende functies uitgeoefend waarbij ik zowel met managers als medewerkers op het Bedrijfsbureau, in units en regio’s te maken heb gehad. In 2009 heb ik afscheid genomen als loopbaanadviseur.

Lenie de Fijter
LID BESTUUR
Barbara Martens
LID BESTUUR

Barbara Martens, geboren 23 mei 1950 te Den Haag

Van 1973 tot 2015 werkte Barbara Martens op het Nova College bij de unit Gezondheidszorg en Welzijn. Eerst als docent sociaal-agogische vakken, vervolgens als opleidingsmanager en tot slot als projectleider bij Bedrijfsscholing van GWL. In deze laatste jaren werd zij bovendien gekozen in de OR en begeleidde zij startende docenten vanuit de Nova Academie. Met groot plezier kijkt zij terug op het begeleiden van zoveel (veelal jonge) mensen.

Aad Damiaans, geboren op 12 mei 1953

Op 3 maart 1983 ben ik begonnen bij het Ondernemerscollege Kennemerland als docent economische vakken bij de LDS en de MDS.
In 1992 heb ik een eenjarig uitstapje gemaakt naar de MEAO aan de Raaks.

Sinds 2002 ben ik werkzaam geweest aan de Zijlweg, de laatste jaren bij het team Marketing en Media als docent bedrijfseconomie en evenementenorganisatie. Daarnaast hield ik mij bezig met de afstemming van de roosters en de intake, was ik voorlichter, assessor en coördineerde ik het uitwisselingsproject met een Duitse school.

Het mooist vond ik het dat ik bij mijn afscheid in juli 2019 werd omschreven als
” verbinder “. Dit hoop ik ook als bestuurslid te mogen zijn voor de oud- werknemers van het Nova College en haar rechtsvoorgangers.

Aad Damiaans, geboren 12 mei 1953
secretaris