Bestuur

Ton Beemster
Voorzitter

Ton Beemster

Toen ik in september 1984 voor 9 lesuren begon les te geven aan het Bakhuis Roozeboom Instituut, kortweg BRI, had ik geen idee dat dat de baan voor mijn leven was. Het was immers een tijdelijke opvulling van uren omdat er even een dip in uren was bij de MTS in Alkmaar. Ik ben aangenomen door Jan Proper (directeur) en Piet Broeders (docent en sectiehoofd Natuurkunde) om les te geven aan leerlingen die gaan werken als medisch en chemisch analist. De vrijheid in denken en doen en het uitzonderlijk hoge niveau waarop het natuurkunde onderwijs daar gegeven werd en nog steeds gegeven wordt heeft me altijd bijzonder geïnspireerd. Toen mij na een jaar een volledige baan met vaste aanstelling werd aangeboden wilde ik die absoluut niet weigeren. Natuurlijk speelde ook de populatie leerlingen die ik les mocht geven mee in mijn beslissing.

Eenmaal een beetje gewend aan het reilen en zeilen binnen de school werd ik door Miep van Diggelen gevraagd om eens mee te gaan naar een vakbondsbijeenkomst van de samenwerkende laboratoriumscholen in Nederland. Dat daarmee mijn andere carrière zou starten kon ik toen nog niet weten. Al snel werd ik in het vakbondsleven getrokken en wel van de ABOP. Apart hierbij is het te vermelden dat ik niet koos voor de UNIE ondanks het feit dat de door mij bewonderde docent Willem Hermans daar voorzitter van was van wie ik zelf les heb gehad.
De beide stromen van mijn carrière vloeiden al snel samen. Ik werd voorzitter van de medezeggenschapsraad (mr) en beleefde een roerige tijd rond de fusie waaruit het IJmond College ontstond. Daarnaast werd ik sectiehoofd van de wis- en natuurkunde sectie van de laboratoriumopleiding. Na de fusie en het samengaan van de ABOP en het NGL in de AOb heb ik een jaar of 10 mijn aandacht verschoven naar het lesgeven.

Toch bleef het vakbonds- en mr-werk me lokken. Toen ik me kandidaat stelde voor mr van het Nova College werd ik daarin gekozen. Ik vond en vind dat mr werk en vakbondswerk weliswaar formeel gescheiden werelden, toch zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat ik dus ook weer actief zou worden binnen de vakbond was vanzelfsprekend. Na enkele jaren werd ik gekozen tot voorzitter van de mr en daarna heb ik samen met de andere mr leden de overgang naar de OR vorm gegeven.

In de 37 jaar dat ik bij het Nova College en zijn rechtsvoorgangers verbonden ben geweest ben ik altijd les blijven geven aan de leerlingen naast mijn andere activiteiten. Ook omdat ik het belangrijk vond om contact te blijven houden met mijn collega’s die mij elke keer weer kozen om hun te vertegenwoordigen.
Dat ik als lid van het NOVAVITA bestuur nog verbonden kan zijn aan het Nova College vind ik een hele mooie uitdaging.

Aad Damiaans, geboren op 12 mei 1953

Op 3 maart 1983 ben ik begonnen bij het Ondernemerscollege Kennemerland als docent economische vakken bij de LDS en de MDS.
In 1992 heb ik een eenjarig uitstapje gemaakt naar de MEAO aan de Raaks.

Sinds 2002 ben ik werkzaam geweest aan de Zijlweg, de laatste jaren bij het team Marketing en Media als docent bedrijfseconomie en evenementenorganisatie. Daarnaast hield ik mij bezig met de afstemming van de roosters en de intake, was ik voorlichter, assessor en coördineerde ik het uitwisselingsproject met een Duitse school.

Het mooist vond ik het dat ik bij mijn afscheid in juli 2019 werd omschreven als
” verbinder “. Dit hoop ik ook als bestuurslid te mogen zijn voor de oud- werknemers van het Nova College en haar rechtsvoorgangers.

Aad Damiaans, geboren 12 mei 1953
PENNINGMEESTER
Mieke van Rooij
Secretaris

Mieke van Rooij, geboren 23 juli 1949 in Amsterdam

Na omzwervingen in het bedrijfsleven (vanaf mijn 15e als manusje van alles, secretaresse, verkoopster en hoofd van een marketingafdeling), begon ik als 25-jarige aan mijn lerarenopleiding aan de Witte Lelie in Amsterdam. Na het behalen van mijn HBO-opleiding, heb ik vanaf 1982 tot 2004 gewerkt als docent Frans en Nederlands bij de afdeling Economie van het Nova College aan de Zijlweg. Nadat het vak Frans werd afgeschaft, heb ik een jaartje als ICT-ondersteuner voor docenten in Hoofddorp gewerkt, daarna tot mijn vervroegde pensioen op het Centraal Bureau aan de Buitenrustlaan. Daar heb ik de internationalisering voor de cursisten opgezet en samen met een aantal opleidingsmanagers de opzet gemaakt voor een Novabreed Taal en Reken Centrum. We stelden een programma op dat voor alle leerlingen/cursisten/studenten zou gelden. Immers Taal en Rekenen zouden een prominente plaats in het curriculum gaan innemen. Helaas is het programma dat we samen hadden opgezet op het laatste moment niet doorgegaan. Het was ook wel erg ambitieus: alle studenten aan het Nova College zouden in de ochtenduren op hun eigen niveau taal en rekening krijgen, waarna ze aan hun eigenlijke, opleidingspecifieke vakken zouden beginnen. Ik heb begrepen dat er een ‘uitgeklede’ versie van ons taal- en rekenprogramma van start is gegaan.

De afgelopen 13 jaar heb ik me op totaal andere terreinen bekwaamd. Ik doe aan yoga, pilates en fietsen. Lezen is een grote hobby van me. Ik ben al vanaf de oprichting, vele jaren geleden, lid van de Fietsersbond (vroeger ENWB, later ENFB) van de Fietsersbond Regio Haarlem, maak een paar maal per jaar het magazine dat de afdeling uitgeeft voor haar leden, verzorg de website en verricht allerlei hand-en spandiensten. Ook heb ik zelf een aantal websites gemaakt voor vrienden (onder andere voor een leesclub waar ik lid van ben).

Sinds januari 2024 begeef ik me dus weer op een voor mij zeer bekend terrein, als secretaris van Novavita. Ik hoop dat nog een aantal jaren met veel plezier te kunnen doen. Jullie zullen vast nog heel wat mails van mij ontvangen.  

Gea van der Wiele (Meems) geboren 15 augustus 1953 te Velsen

In 1991 ben ik gestart bij het Maritiem Instituut IJmond aan de Kanaalstraat in IJmuiden.
Eerst parttime als administratief medewerker en binnen een jaar werd dit een fulltime baan. Al snel werd het Maritieme onderwijs in IJmuiden onderdeel van het IJmond College en stopte toen ook met het geven van vmbo onderwijs en richtte zich alleen nog op het mbo. Nadat de jaren klommen, deed ook mijn positie dat binnen ondertussen het Nova College. Ik volgde Paul Verhoef op als locatiemanager en daarnaast heb ik binnen het Nova College heel veel projecten gedaan. Het grootste was wel het opzetten van een Nova brede inrichtingsafdeling, Nova Looks! Ik kwam op alle locaties van het Nova College en leerde wat gebruikers van de panden nodig hadden om hun werk of studie goed te kunnen vervullen. Ik heb fijne jaren gehad en, als onderdeel van het MT Scheepvaart, de vestigingssturing gestalte gegeven. Daarnaast heb ik de studentenhuisvesting in IJmuiden gerealiseerd.

Wat een wereldbaan!
Ik heb iets langer dan mijn pensioengerechtigde leeftijd doorgewerkt en in mijn nadagen nog een opleidingsmanager in Harlingen vervangen. Ook weer super leuk om te doen. Ik ben Nova College oprecht dankbaar voor alle kansen die ik heb mogen krijgen en pakken. Nu de energie op Novavita richten en op mijn eigen bedrijf GEA (Gedreven, Energiek en Ambitieus).

Gea Meems
CONTACTPERSOON NOVA COLLEGE
Cas van Overeem
LID BESTUUR

Cas van Overeem, geboren 30 mei 1955 in Velsen

Ik ben in 1981 begonnen als docent Aardrijkskunde en Engels in het Voortgezet Onderwijs. Onder andere bij het Erasmus College, dag/avond school voor volwassenen, de voorganger van het huidige Vavo bij het Nova College. In 1986 heb ik de overstap gemaakt naar het beroepsonderwijs als docent Engels bij de Mr. Joh. Enschedéschool voor MEAO. Na twee grote fusie operaties (de SVM operatie die leidde tot het Frans Hals College in Haarlem en daarna de samenvoeging van het FHC, het IJmond College en overige partners tot ROC Nova College) ben ik in oktober 2021, na 40 jaar onderwijs en 35 jaar Nova College, met pensioen gegaan.

In die 35 jaar heb ik diverse taken uitgevoerd. Eerst en vooral: docent. Maar ook stage coördinator, roostermaker, opleiding coördinator, projectleider en als laatste trajectbegeleider. Zo ’n beetje van alles wat. Rode draad door de jaren heen: ontwikkeling in de breedste zin van het woord.

Ik heb met veel plezier bij Nova en rechtsvoorgangers gewerkt en hoop met mijn inzet voor het bestuur van Novavita de binding van de oud collega’s met het Nova College in stand te houden en een bijdrage aan de activiteiten voor en door de leden te kunnen leveren.

Sonja Fontijn-Diepgrond, geboren 21 augustus 1953 te Den Haag (Scheveningen).

Sinds 1985 ben ik werkzaam in het onderwijs als docent; ik ben gestart bij Instituut Pont en daarna heb ik gewerkt bij het opleidingsinstituut Bessels en Mooij, beide te Haarlem.

In 1991 begon ik bij het Frans Hals college, toen nog de MEAO, als praktijkdocent en BPV-begeleider.
De eerste jaren heb ik, mede door de fusies, gewerkt op de locaties: Briandlaan, Hoofddorp en op de
Duinwijklaan in Beverwijk voor de Unit Economie, opleiding administratie niveau 2,3 en 4.

In 2006 verhuisden we naar de Laurens Baecklaan 25 te Beverwijk. Mijn taken werden: SLB (studieloopbaan begeleider), lid van de sub-examencommissie voor niveau 2, docent diverse vakken waaronder het ECDL, kantoor simulaties, en BPV-begeleiding.

Omdat de pensioenleeftijd de laatste jaren steeds veranderde, heb ik besloten dat het met 66 jaar tijd werd om met pensioen te gaan. Ik kijk terug op een positieve tijd met fijne collega’s en fantastische studenten.

Sonja Fontijn
Lid bestuur