Monthly Archives :

november 2023

Verslag expositie en rondleiding ABC Architectuurcentrum

150 150 Novavita

“Blik op Haarlem. Zand, water, vest en stad”

Vrijdag 24 november 2023 vond de rondleiding in het ABC Architectuurcentrum in Haarlem plaats naar aanleiding van de tentoonstelling “Blik op Haarlem. Zand, water, vest en stad”.

Deze expositie is samengesteld in samenwerking met het Frans Hals Museum, waar de tentoonstelling “Blik op Haarlem” te zien is.

In het Frans Hals Museum zijn (top)stukken van meesters uit de 16e en 17e eeuw te zien die een indruk geven van hoe tijdens die periode de stad en de omgeving werd gezien.

De expositie in het ABC Architectuur centrum toont in vier zalen hoe de stad in de eeuwen daarna verder vorm kreeg aan de hand van de thema’s “zand, water, vest en stad”. Deze thema’s waren in die tijd van grote invloed op de beschikbare mogelijkheden voor stadsuitbreiding en vormgeving.

Zeer de moeite waard was het om aan de hand van foto’s, tekeningen (van ontwerpen) en maquettes te zien hoe in de laat 20e en begin 21e eeuw de stedenbouwkundige ontwikkeling van de stad verder vorm kreeg en krijgt. De herinrichting en ontwikkeling van Schalkwijk is een mooi voorbeeld van hoe de inzichten met betrekking tot stadsontwikkeling in de loop der jaren aan verandering onderhevig is.

De rondleiding en toelichting werd verzorgd door Novavita lid Anky Franken, die bij het ABC als vrijwilliger werkzaam is en haar mede vrijwilliger Henk Geist, oud journalist van het Haarlems Dagblad. Door hun kennis van de (ontwikkeling van) de stad en hun enthousiasme een leerzame en plezierige ochtend. Hartelijk dank namens alle deelnemers!

Zie de foto’s van Margreet Kouwenhoven en Ton Beemster (dank!) op de site voor een verdere indruk.