Archief

Ab Rutte 65 jaar getrouwd

1024 440 Novavita

We ontvingen in juni 2019 het volgende krantenartikel:

 

3 Fasen IJmond MTS

150 150 Novavita

Opening IJmond MTS

698 1024 Novavita

Van voormalig wiskunde docent René Ruis kreeg ik het fotoboek in handen waarin hij de foto’s van de opening van de IJmond MTS had geplakt. De Ijmond MTs opende haar poorten in de zestigerjaren van de vorige eeuw en was de grootste MTS van Nederland. Na de fusie tot IJmond College en later tot Nova College verloor deze school door haar exentrische ligging in Santpoort Noord haar bestaansrecht. Het technisch onderwijs verplaatste zich binnen het Nova College naar Beverwijk en Hoofddorp. Het gebouw werd direct na 2010 gesloopt en op de vrijgekomen grond verrees een kleine woonwijk.

Document IJmond MTS

150 150 Novavita

Brand

385 257 Novavita

Na de fusie tot het Nova College brandden op 1 januari 2012 de gebouwen van het voormalige vormingswerk in Velsen Noord af. De panden waren verkocht aan de Gemeente Velsen en het wijkcentrum de Mel was er in gevestigd. Net zoals bij veel leegstaande panden was ook hier brandstichting de oorzaak. Het zijn de gebouwen van het Kennemer Vormingscentrum, directeur Maarten ter Linden en het Vormingscentrum Alfons Ariens met als directeur Dirk Ranzijn.

 

brand-voormalige-vormingscentra-in-velsen-noordoverblijfselen-kvc-velsen-noord-1-1-2012

Sloop IJmond MTS

1024 768 Novavita

ijmond-mts2ijmond-mts3

Werkbezoek Claus

1024 718 Novavita

claus1

In het midden van de jaren tachtig bezocht Prins Claus de IJmond MTS. Tijdens dit werkbezoek liet hij zicht informeren over de nieuwe CNC machines in de Werktuigbouwkunde werkplaats. Collega Ab Rutgers tikte Claus op de schouders en sprak de legendarische woorden: “In deze werkplaats loopt niemand rond zonder veiligheidsbril”. Op deze foto is het moment vastgelegd dat Prins Claus de bril netjes teruggaf voordat hij het lokaal verliet.