Monthly Archives :

november 2021

Jaarvergadering 2021

1024 768 Novavita

Jaarvergadering 2021

21 oktober 2021

De vorige jaarvergadering, die van 2020, hebben we noodgedwongen overgeslagen. Door de corona-maatregelen is het vorig jaar niet gelukt om in zo’n grote groep bijeen komen. Maar gelukkig is het dit jaar wel mogelijk. De vergadering kunnen we  houden in de Mug. De prachtige multifunctionele ruimte, nieuw gebouwd op het middenterrein van de locatie op de Zijlweg.  En uit de hoge opkomst blijkt wel dat veel mensen het leuk vinden om elkaar weer eens te zien.  Maar liefst 68 leden zijn vandaag aanwezig. Natuurlijk zijn velen gekomen om de nieuwbouw op de Campus Haarlem te bewonderen, maar toch….

Huub Oostendorp heet alle aanwezigen van harte welkom. De oude secretaris (=figuurlijk), Dirk Ranzijn, bespreekt het jaarverslag van 2019 en de nieuwe secretaris, Aad Damiaans, dat van 2020. Huub neemt weer het woord.  Hij neemt afscheid van twee bestuursleden, t.w. Lenie de Fijter en Dirk Ranzijn; de eerste als bestuurlid; de tweede als secretaris. Lof komt hen toe en vooral Dirk krijgt een paar veren in zijn ….. voor zijn uiterst nauwgezette werk op het secretariaat. Vervolgens kondigt Huub het naderende afscheid van het Novavita Bestuur aan van Barbara Martens en van hemzelf. Met klem roept hij mensen op zich kandidaat voor dit bestuur te stellen. Gezocht worden een voorzitter, een penningmeester, een contactpersoon met het College van Bestuur, een websitebeheerder en een coördinator van de verschillende activiteiten. Deze taken kunnen verdeeld zijn over twee of drie personen.

Hierna krijgt de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur, Florus Roelofsen, het woord om ons bij te praten over de stand van zaken in het College. In een uiterst helder betoog zet hij de kansen en uitdagingen van de verschillende locaties uiteen. Nu de Campus Haarlem zijn voltooiing nadert, moet het gedateerde Beverwijk nodig op de schop. Ook Hoofddorp, dat weliswaar nieuwere gebouwen heeft, behoeft een opknapbeurt. Een paar andere punten uit zijn speech: er moet meer concurrentie komen met de omliggende ROC’s om het leerlingenaantal op te krikken. Ook de Nova-cultuur -Florus spreekt van een familieverband- zal wat zakelijker moeten. Tot slot merkt Florus op dat het in zijn bedoeling ligt om de oud-medewerkers van het Nova College nauwer bij het College te betrekken. Hier ligt een mooie taak voor het nieuwe Novavita bestuur om dat verder uit te werken.

Dan is het tijd voor de rondleidingen. Het grote gezelschap wordt in tweeën gesplitst. De ene helft gaat met Jan Verbeek (zeg maar de bouwpastoor) naar het nieuwe gebouw, dat voor zorg en welzijn bestemd is. Het gebouw heeft de naam “Care” gekregen en het is waarlijk een juweel. Niet alleen een mooi gebouw, duurzaam en energiezuinig, maar ook op de inrichting is niet op een dubbeltje gekeken. Rondom me heen hoor ik opmerkingen in de trant van: “weet je nog wel op de Schoterstraat of de semipermanente bouw van de Wenckebach MTS”. Het moet toch voor leerlingen en docenten een genot zijn om hier te mogen leren en werken.

De andere helft gaat met Aad Damiaans (oud-docent bij Economie) mee naar de vernieuwde gedeelten van de oudbouw. Dit gebouw heeft trouwens de naam “Business” ontvangen. Op de 3e en 4e verdieping zijn forse verbouwingen uitgevoerd. Er zijn grote werkruimten gecreëerd  terwijl kleine lokalen, werkplekken e.d. glazen wanden hebben gekregen. Alles ziet er even mooi uit. Bij onze oudere groep docenten hoor je wel opmerkingen: “hoe zou het zijn als je hier les moet geven? Worden de leerlingen niet veel te veel afgeleid door alles wat er om hen heen gebeurt? Maar wellicht dat het went.

Als de gezelschappen terug zijn in de Mug hebben we nog een uurtje om met elkaar bij te praten. Onder het genot van een hapje en een drankje levert dat overal geanimeerde gesprekken op. Het is goed om elkaar weer te zien.