Monthly Archives :

oktober 2018

Bijeenkomst 2018

1024 768 Novavita

                                            Jaarvergadering 2018                                             

18 oktober 2018

De jaarvergadering is weer achter de rug. Hoewel ik belanghebbende ben, durf ik toch te stellen dat het een succesvolle bijeenkomst is geweest. Een kleine 60 leden van Novavita hebben elkaar ontmoet en als ik de stemming goed heb aangevoeld, heeft iedereen er in opperbest humeur van genoten.

De ontvangst is in de collegezaal van de vestiging aan de Zijlweg. Hier vindt het formele gedeelte van de bijeenkomst plaats. Allereerst is er een welkomstwoord van mevrouw Annemieke van Ede, de kersverse vestigingsdirecteur van de Zijlweg.  Na een korte schets van haar arbeidsverleden ruimt ze tijd in voor het stellen van vragen. Natuurlijk wordt er gevraagd  naar de wrijving van een matrix-organisatie waar binnen het Nova College voor gekozen is. Immers ze is als vestigingsdirecteur verantwoordelijk voor alles op de locatie, maar ze is als domeindirecteur ook

eerstverantwoordelijke voor het domein  Economie. Het wellicht belangrijkste gebouw voor het het domein Zorg en Welzijn komt op haar terrein, maar Harrie Bemelmans is er als domeindirecteur verantwoordelijk voor. “Bijt” dat elkaar niet, is de vraag, Het antwoord laat zich raden: alles komt aan op samenwerking!

Vervolgens komt onze secretaris, Dirk Ranzijn, aan het woord. Dirk laat het jaar verslag, dat je elders op deze website terug kunt vinden (Bestuur, subcategorie Bestuursstukken), de revue passeren. De vereniging groeit gestaag en we gaan de grens van 200 leden binnenkort passeren. Bij gebrek aan tegenkandidaten worden Huub Oostendorp en Barbara Martens opnieuw als bestuursleden herkozen, resp. als voorzitter en als lid. 

De derde spreker is Hans Snijders en hij slaat eens een andere weg in. Normaal kregen we altijd een speech in de trant van de Staat van het College, maar ditmaal geeft hij ons van af aan de gelegenheid tot het stellen van vragen. Zo passeert menig onderwerp de revue: oudere werknemers, visie op het onderwijs van de toekomst , de huisvestingsituatie die daar mee samenhangt (de gebouwen bouwen we los van elkaar , zodat ze -als ze als ze niet meer voor het onderwijs nodig zijn, we ze separaat aan derden kunnen verhuren), de matrix-organisatie, het laatste inspectierapport etc. En dan gebeurt het!!!!!!! Terwijl Hans aan het praten is, klinkt buiten ineens veel lawaai. Een graafmachine en enkele zware vrachtwagens komen het terrein oprijden  en zo zijn we onverwacht  getuigen van de eerste schep voor de nieuwbouw; een historisch moment.

Deze nieuwbouw staat centraal  bij de volgende spreker: Ruben van Droffelaar, die als extern deskundige betrokken is bij de nieuwbouwplannen.  Verrassend  is de keuze van het onderwerp van zijn uiteenzetting. Je verwacht dat hij de nieuwe gebouwen gaat laten zien en bespreken, maar niets daarvan, hij heeft het  over de aankleding van het terrein: de toekomstige campus aan de Zijlweg. Zo komt er een veelheid aan onderwerpen aan bod: het scheiden van de verkeersstromen en de routing daarvan op het terrein; de keuze van de bestrating, de aanbrengen van zoveel mogelijk zitelementen om de leerlingen op het terrein te houden, de beplanting, want het moet een groene oase zijn . Al met al een vlot verteld, interessant en leerzaam verhaal, wat hij met een duidelijke Power Point presentatie ondersteunt.  Het kan niet anders: het moet straks goed toeven zijn op de campus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       De vestingsdirecteur, Annemieke van Ede, heeft ons  overigens al uitgenodigd om, als het geheel in 2020 klaar is, te komen kijken.

Hierna volgt het gedeelte waar de meeste mensen voor gekomen zijn: in de personeelskamer staan een hapje en een drankje klaar en we hebben hier ruim de tijd om elkaar weer eens te spreken.  Een gezellige afsluiting van een mooie middag.

Huub Oostendorp