Lezing Nova Campus Haarlem

1024 686 Novavita

“Het is toch fantastisch dat leerlingen mee kunnen praten over de nieuwbouw en de inrichting van het terrein”.
“Het mag wat kosten, de kubieke meterprijs aan bouwkosten is bijna het dubbele van die in mijn tijd”.  “Het CvB wijkt in haar visie op een onderwijsgebouw radicaal af van wat we gewend zijn: het is nu gedurfd en innovatief: geweldig!dscn0664

Dit zijn enkele enthousiaste reacties na de lezing van Jan Verbeek over de nieuwbouwplannen van het Nova College op de Zijlweg in Haarlem: de Nova Campus. Een twintigtal leden van Novavita wil zich op de hoogte stellen van de bouwplannen en het moet gezegd: Jan Verbeek heeft ze op hun wenken bediend. In een betoog van anderhalf uur heeft Jan ons op de hoogte gebracht van de voorgeschiedenis, de ontwerpgeschiedenis, het uiteindelijke ontwerp,de duurzame keuzes van de architect,  de invulling van het gebouw door het onderwijsveld, de plannen tot de spectaculaire inrichting van het terrein en het revolutionaire cateringconcept.

Om te voorkomen dat leerlingen in tussenuren gaan zwerven, zijn ze van meet af aan betrokken geweest bij het ontwikkelen van de plannen voor de terreininrichting en de catering. Het moet zo aantrekkelijk worden dat de leerlingen graag op het terrein van de school blijven. Vol enthousiasme vertelt Jan van de plannen die momenteel op dit gebied uitgewerkt worden.

dscn0665Naast het bestaande gebouw (links), dat overigens ook ingrijpend gerenoveerd gaat worden, komt er een nieuw gebouw van 6000 m² waar de opleidingen van Zorg en Welzijn een plekje krijgen. Hun huidige gebouwen aan de Schoterstraat en de Planetenweg worden natuurlijk afgestoten. Het gebouw komt los te staan van de bestaande bebouwing; dat past in de trent van kleinere scholen.

Het ronde gebouwtje in het midden tussen de gebouwen is het Paviljoen, waar één van de verschillende cateringconcepten uitgerold wordt. Het moet het trefpunt van de locatie worden. Het derde gebouw (en dat komt rechts bij de bomen) wordt voorlopig niet gebouwd. Het is de eventuele 3e fase van de nieuwbouw en de bouw ervan is afhankelijk van de toekomstige behoefte (afstoten andere gebouwen; groei  aantal leerlingen etc.).

De inrichting van het terrein moet de leerling uitdagen. Op de planning staan een sportplein, een cultuurplein, een evenemententerrein en dat alles met hoogteverschillen en zeer rijk beplant met groen. Een landschaparchitect is momenteel druk bezig, met terugkoppeling naar de gebruikers, de ideeën vorm te geven.nieuwbouw-2

De architect heeft trouwens de opdracht gekregen om op de begane grond van de gebouwen (het nieuwe, maar ook het bestaande gebouw) het onderwijs veel aanschouwelijker te maken voor de buitenwereld. Het moet van de Randweg en de Zijlweg veel meer dan nu het geval is, duidelijk zijn welke activiteiten in de gebouwen plaats vinden. Vandaar dat met name de praktijklokalen in de “plint” van de gebouwen komen. En via grote raampartijen zien de mensen van buiten de onderwijsactiviteiten.

We hebben een helder inzicht gekregen in de nieuwbouwplannen van het Nova College. De rol van Jan Verbeek, die met alle betrokkenen te maken heeft, dwingt respect af. Als zijn rustige en weloverwogen uiteenzetting een voorbode van het bouwproces is,  dan gaat het Nova College een voorspoedige bouw tegemoet.

Na de lezing in de personeelskamer hebben we nog een uurtje nageborreld in het Nova Restaurant. Uiteraard is dat voor velen van ons de kers op de appelmoes: even bijkletsen met oude bekenden, maar ook eens een gesprek aanknopen met collega’s die we niet van vroeger kennen. Hartstikke leuk!!

dscn0674-2Tenslotte heb ik van Jan Verbeek nog de belofte gekregen om over twee jaar, als de bouw gaande is, nog eens zo’n bijeenkomst te houden.  Spannend om te zien wat er van de ideeën terecht gekomen is. Wellicht kunnen we dan ook een rondleiding in het in aanbouw zijnde gebouw krijgen.

Huub Oostendorp