Roeien in Botshol

640 480 Novavita
Roeien in Botshol

Wanneer

02/09/2022    
10:00 - 14:00

Roeien in Botshol, natuurgebied in De Ronde Venen

 

Water, riet, stilte en waterplanten: dat is Botshol. Tijdens het broedseizoen is het gebied van de vogels, erna ook weer van de mensen. De vogels hebben dan alleen nog de kooigebieden en een paar eilanden. Lepelaars en heilige ibissen krijgen we niet te zien in september. Wel aalscholvers in glijvlucht, krijsende meeuwen en gakkende ganzen. De kleine karekiet en de rietzanger zijn er ook nog.

Samen met natuurgidsen van het IVN gaan we op zoek naar de vegetatie van brak water en moeras zoals watermunt en moerasspirea. Al in de Bruggesloot zien we het kenmerkende galigaan. We leggen aan bij een weiland, gaan aan land en voelen hoe de veengrond veert. Daar bekijken we de moerasplanten als zonnedauw en valeriaan van dichtbij. Verdwalen kun je trouwens ook in Botshol.

Datum                  2 september 2022

Start                     10.00uur bij Botenverhuur Verwey

Adres                   Botshol 14, Waverveen parkeren in het weiland

                               Kosten € 5,00, gepast te voldoen voor aanvang van de roeitocht

Roeien                 tot 12.00uur

Lunch                   Restaurant de Voetangel, Rondehoep Oost 3, Ouderkerk aan de Amstel

                               Voor eigen rekening Roeien

Groepsgrootte maximaal 25 personen

Geef je op voor 12 augustus a.s. bij novavita@novacollege.nl o.v.v. roeien in Botshol

Na de lunch kunnen liefhebbers nog naar de Waverhoek, nieuwe natuur die grenst aan Botshol

Adres                   Botsholsedwarweg 13, Waverveen

                               Rondwandeling over onverharde paden en weiland duurt ongeveer 1 uur.

 

Ria Waal-Klandermans, oud docent Wenckebach mts (voorloper Nova College)