Nova 25 jaar

384 216 Novavita
Nova 25 jaar

Wanneer

21/04/2022    
17:00 - 22:00

Uitnodiging

Nova feest 21 april 2022

Beste oud collega,

Hierbij wil het bestuur van NOVAVITA jullie namens het college van bestuur van het Nova College uitnodigen

voor een feest om te vieren dat het Nova College 25 jaar bestaat.

Het bestuur heeft zich ingespannen om ook leden die lid zijn van NOVAVITA aanwezig te laten zijn bij deze feestelijke gebeurtenis.

Het feest wordt gegeven in de expohallen Haarlemmermeer, Stelling 1, 2141 SB Vijfhuizen.

Het feest start voor de NOVAVITA leden rond 17:00 uur.

De festiviteiten duren tot ongeveer 22.00 uur.

Het programma verklappen we nog niet, maar als je je hebt aangemeld, ontvang je later nadere informatie.

Jammer genoeg is de uitnodiging alleen bedoeld voor oud medewerkers en niet voor hun partners. Dit in tegenstelling tot veel andere activiteiten van NOVAVITA.

Hoe geef je je op:

Stuur zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 4 april 2022 een mail naar novavita@novacollege.nl met daarbij de vermelding Nova feest 21 april.

Voor de catering is het nodig te weten hoeveel oud collega’s men kan verwachten.

Wij hopen dat we met veel leden van NOVAVITA, die voor lange en soms kortere tijd hebben bijgedragen aan wat het Nova College nu is, samen dit feest kunnen vieren.

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur