Bijeenkomst 2017

1024 576 Novavita

Jaarvergadering 2017
18 oktober 2017

 

Het valt niet tegen: zo’n zestig leden van Novavita hebben de jaarvergadering van onze vereniging bezocht. Dit jaar zijn we te gast op de vestiging aan de Laurens Baecklaan in Beverwijk. Het is onze 5e jaarvergadering, ons lustrum, voorwaar een mijlpaal! En het gaat goed met Novavita: we groeien gestaag in ledenaantal; we zijn niet langer alleen een informatieplatform van het Nova College naar de oud-werknemers. We organiseren in toenemende mate onze eigen activiteiten en blijkens de toenemende belangstelling vallen die in de smaak. Gelukkig komen de ideeën niet alleen meer uit de koker van het bestuur; steeds vaker nemen de leden zelf initiatief om het een en ander te organiseren. Hulde daarvoor! Onze voorzitter, Huub Oostendorp, haalt deze elementen aan in zijn welkomstwoord en kondigt aan dat er in maart 2018 een activiteitenvergadering komt waar hopelijk veel leden hun ideeën voor nieuwe evenementen naar voren brengen.
Vervolgens verwelkomt Inge Marije Meuleman (de vestigingsdirecteur Jan Wieger Hof is verhinderd) ons op de locatie. Inge Marije is Teamleider Facilitair en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de ondersteunende diensten. Zij vertelt dat deze diensten, met de locatiesturing, behoorlijk in omvang zijn toegenomen. Immers veel mensen die vroeger op de Schipholweg werkten, zijn naar de locaties verhuisd.

Het woord gaat hierna naar Dirk Ranzijn, onze secretaris. Op humoristische wijze behandelt hij het jaarverslag, dat je overigens op deze website bij de bestuursstukken terug kunt lezen. Er is geen commentaar op het verslag binnengkomen en ook nu blijft de zaal angstwekkend stil op de vraag of er nog op- of aanmerkingen zijn. Dan volgt de verkiezing van twee bestuursleden: Dirk Ranzijn en Lenie de Fijter treden conform het huishoudelijk reglement af; zij stellen zich herkiesbaar en omdat er geen tegenkandidaten zijn, worden ze bij acclamatie herkozen. Een klaterend applaus van de aanwezigen stijgt op. Dirk en Lenie, de leden zijn tevreden.
De leden verspreiden zich in verschillende groepen door de gebouwen, want nu staan de workshops op het programma.

 

Digitaal lassen
Bij Werktuigbouwkunde ontvangen enkele collega’s les in digitaal lassen Op een scherm in hun lasbril krijgen ze een virtuele omgeving te zien en kunnen met een lasapparaat in hun hand aan de slag.


Hoofdhuidverzorging
Het zijn veelal dames die zich deze workshop niet laten ontgaan. De leerlingen vertroetelen onze leden en zorgen dat ze “opgepimpt”weer terug komen.


Titratie-oefening bij laboratoriumtechniek
Ziet dit groepje er niet indrukwekkend uit? Met leerlingen als buddie voeren onze leden een titratie uit. Het vereist concentratie en een vaste hand om erin te slagen.


Virtueel bouwen
In deze workshop krijgen we een impressie wat er op het gebied van virual reality mogelijk is in de bouwwereld. In een gebouw rondlopen zonder dat er een steen op de ander staat, wordt de gewoonste zaak van de wereld.


Bloedspiegel meten
U ziet het op de foto ook zijn de Leerlingen betrokken bij deze workshop,. Onze leden zijn voor hen mooi oefenmateriaal.

 

 

Eenmaal terug in de zaal wacht ons nog een kleine traktatie van de afdeling Sport en Spel. Een gezonde smoothie: keuze uit bosvruchten, banaan of spinazie.
Direct erna houdt één van de leden van het CvB een toespraak over het wel en wee van de organisatie. Ditmaal is het Ed van den Berg die vertelt, dat het eigenlijk op alle fronten goed gaat met het Nova College.

Naast de veranderingen door de nieuwe locatiesturing zijn er ook grote veranderingen op het personele vlak; veel mensen, die wij allen nog kennen, gaan momenteel met pensioen. Ed vertrekt zelf ook aan het eind van dit schooljaar. Hij kan ons wel zijn opvolger voorstellen: Talitha van den Elst en hij vraagt haar of zij zichzelf wil introduceren. Dat doet ze met verve. Ze verhaalt van haar eerste maanden, waarin ze mocht “zwerven”om de organisatie te leren kennen. Overal ontmoet ze enthousiaste werknemers die hun opleiding of afdeling zo niet de beste van Nederland, maar dan toch zeker van het Nova College beschouwen.

Onder het genot van een drankje hebben we nog een klein uurtje nagepraat. Leuk om zoveel oude bekenden tegen te komen. Al met al weer een geslaagde jaarvergadering. Tot volgend jaar!

Huub Oostendorp