Bijeenkomst 2016

900 600 Novavita

nova-2nova

   

Locatie Hoofddorp    

13 oktober 2016

 

Vandaag hebben we op uitnodiging van het College van Bestuur onze jaarlijkse bijeenkomst gehouden. Helaas is de opkomst matig, van de 154 leden hebben slechts 38 personen de tocht naar Hoofddorp ondernomen.

Het eerste gedeelte van de bijeenkomst heeft het bestuur de verenigingszaken afgehandeld. Om te beginnen een  welkomswoordje van de voorzitter, Huub Oostendorp, die de leden voorhoudt dat we op de drempel staan van het tijdperk dat we de veroudering van het menselijk lichaam kunnen vertragen dan wel stoppen. Vervolgens behandelt onze secretaris, Dirk Ranzijn, het jaarverslag (dat is aan iedereen verzonden en is ook onder de Bestuursstukken op deze website te vinden). Ook heeft hij de herverkiezing van Ron Sluijs (bij gebrek aan tegenkandidaten) in goede banen geleid. Ten slotte licht Barbara Martens de website, die we aan het ontwikkelen zijn, toe. Als je deze site bekijkt, www.novavita.nu , moet je bedenken dat de site nog een gedaantewisseling ondergaat, maar je krijgt al wel een indruk wat de site gaat brengen.dscn1429-900x600

Het tweede gedeelte van onze bijeenkomst is ingeruimd voor het Nova College. Allereerst is de voorzitter van het College van Bestuur, Hans Snijders, aan het woord. Hij presenteert zijn verhaal als een tevreden man, want op vele fronten gaat het goed met het Nova College. Natuurlijk zijn er in de komende tijd nog de nodige uitdagingen (veranderende financiering vanuit het Rijk; locatiesturing; samenwerking met vmbo; verdere ontwikkeling van Techport; nieuwbouw Haarlem), maar als illustratie dat het goed gaat, vertelt Hans dat het Nova College het hoogst scoort in studententevredenheid in de Randstad.

Vervolgens praat Tineke Snel, opleidingsmanager Zorg, ons bij over de samenwerkingsverbanden van haar opleidingen met grote ziekenhuis- en zorginstellingen in de regio, die elkaar hebben gevonden in het zogenaamd Zorgpact. Trots vertelt ze dat ze dat de praktijkroute Zorg, waarbij de studenten vanaf de eerste opleidingsdag hun lessen en stage in de zorginstelling volgen, een koploper status heeft gekregen.

Hans heeft nog twee PS’n: Stem op de Nova-uitblinker 2016, Jeroen Zaaiman, cios-student op http://www.ditismbo.nl/stem/uitblinker

Aanstaande zaterdag komt de advertentie in de krant, waarin het Nova College zoekt naar een (tijdelijk) lid van het College van Bestuur. Dit met het oog op het aanstaande vertrek van Ed van den Berg.

Het derde gedeelte is natuurlijk het gedeelte waar de meesten van ons voor komen: onder het genot van een hapje en een drankje bijpraten met oude bekenden en collega’s. De sfeer is geanimeerd; het is een prima middag geweest.dscn1435-900x600

Huub Oostendorp